คิดส์แคร์พลัส + แอปพลิเคชั่นบริหาร การจัดการ เนอสเซอรี่

แอปพลิเคชั่นให้บริการระบบบริหารจัดการเนอสเซอรี่ หรือ
โรงเรียนของท่าน โดยจัดการผ่านแอปพลิเคชั่น “คิดส์แคร์พลัส”


Kidscareplus+ Application
ระบบลงทะเบียนฐานข้อมูลสถานศึกษา ผู้ปกครองและเด็ก
ระบบการลงบันทึกเวลาข้า – ออก (Check in / Out ) เด็กและผู้ปกครอง
ระบบการลงบันทึกเวลาข้า – ออก (Check in / Out ) ครู พนักงาน ลูกจ้าง
ระบบลงบันทึกประจำวัน (Kidscare Diary)
ระบบข่าวสารประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
ระบบการรับสมัครนักเรียน และครู ใหม่
ระบบบันทึกกิจกรรม การเรียน การสอน (Kidscare Gallery)
ระบบแสดงภาพรวมการบริหารของสถานศึกษา (Dashboard)
ระบบการวางบิล แจ้งหนี้และการชำระเงิน (เฟส 2)
ระบบแชท / บอร์ดประกาศข่าวสาร (เฟส 2)
ระบบเตรียมความพร้อมการะเมินการต่อใบอนุญาติ และจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก (เฟส 2)
ระบบการประเมินตนเอง SAR (เฟส 2)
ระบบเตรียมความพร้อมรับการตรวจมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (สมศ) เฟส 2
ระบบแสดงผลสถิติ ข้อมูล ฐานข้อมูลกิจการ (เฟส 2)
ตำแหน่งแสดงผลแบนเนอร์โฆษณาหลัก (เฟส 2)
ระบบการแจ้งเตือนล่วงหน้า การมารับ - ส่งนักเรียน (เฟส 2)
ลดสต็อกการจัดเก็บเอกสารมากมาย
สามารถเพิ่ม แก้ไขบุคลากร และนักเรียนโดยทำได้ทันที ไม่ต้องมาเสียเวลาค้นหาเอกสาร
ลดต้นทุนอุปกรณ์สำนักงานช่วยให้ประหยัดมากขึ้น
สามารถส่งข้อมูลนักเรียน ทั้งรายงานประจำวัน รายงานสุขภาพ ให้ผู้ปกครองได้
ผู้ปกครอง และ เนอสเซอรี่ หรือ โรงเรียนสามารถ อัพเดตข้อมูนักเรียนให้ตรงและถูกต้องได้
บุคลากรของเนอสเซอรี่ สามารถตรวจสอบนักเรียนในความดูแลได้ทั่วถึง
เจ้าของเนอสเซอรี่ สามารถหาบุคลากรได้ตรงสายงาน ผ่านแอปพลิเคชั่น
ผู้ปกครองประหยัดเวลาการค้นหาเนสเซอรี่
ผู้ปกครองประหยัดหมดความ วิตก กังวล กับปัญหาข้อมูลของลูก ๆ

ผู้จัดการสถานศึกษา

นักเรียน

ครู

ผู้ใช้งานทั้งหมด

เพิ่มประสิทธิภาพครอบคลุมการจัดการโรงเรียน หรือเนอสเซอรี่ของท่าน

เจ้าของสถาบัน

ช่วยในการพดำเนินงาน / ดำเนินธุรกิจสถานรับเลี้ยงเด็กให้สมารถแข่งขันได้

บริหารจัดการระบบผ่านโมบายส์ และเว็บไซต์ (ระบบหลังบ้าน)

จัดการบุคลากร และนักเรียนใน เนอสเซอรี่

สรุปรายรับแบบรายวัน รายเดือน หรือตามที่กำหนด

มีระบบการแจ้งเตือนต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จัดการได้

ประกาศหาบุคลากรผ่านแอปได้

ช่วยผู้ประกอบการในการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานเด็กพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

ช่วยในการพัฒนาคุณภาพของบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครองได้มากขึ้น

พ่อแม่

ดูรายงานข้อมูลบันทึกประจำวันของลูก

มีการแจ้งเตือนการเข้า - ออกจากเนอสเซอรี่

มีอัลบั้มกิจกรรม ส่งให้คุณพ่อ คุณแแม่

รายงานพัฒนาการ และทักษะของลูก

แจ้งเตือนราายการค่าใช้จ่ายของบุตรหลาน

สามารถสนทนาแบบ 1:1 กับครูพี่เลี้ยงหรือเจ้าของสถานศึกษา

บุคลากร (ครู)

จัดการบริหารนักเรียนในความดูแลของครูให้ง่าย และ สะดวก รวดเร็ว

ทำสรุปรายงานประจำวัน และ รายงานสุขของนักเรียนเพื่อส่งให้ผู้ปกครอง

ช่วยคุณครูบันทึกพัฒนาการเด็กและ ปรับแก้ไขพัฒนาการได้สะดวกมากขึ้น

ช่วยในการเฝ้าระวัง ติดตามพัฒนาการของนักเรียน ในความดูแล

ช่วยในการดำเนินงาน ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

ช่วยในการวางแผนจัดกาประสบการณ์และแผนการสอนของครู

คิดส์แคร์พลัสคือแอปอะไร ?

แอปพลิเคชั่นบริหารเนอสเซอรี่ ช่วยลดดต้นทุนให้กับเจ้าของสถานศึกษา

จะใช้งานคิดส์แคร์พลัสได้อย่างไร ?

เริ่มต้นด้วยการติดต่อเพื่อใช้บริการในส่วนของเจ้าของสถาบันการศึกษา ส่วนผู้ปกครอง นักเรียน คุณครู ดาวน์โหลดแอปผ่าน เพลย์สโตร์ หรือ แอปสโตร์ ในส่วนนี้สามารถใช้ได้ต่อเมื่อโรงเรียนที่ ลูก หลานของคุณเรียน หรือ คุณครูที่ทำงาน ใช้บริการแอปจากเรา

แอปพลิเคชั่นรองรับได้กี่ภาษา ?

รองรับได้หลายภาษา