Welcome to … KidsCarePlus + คิดส์แคร์พลัส + แอปพลิเคชั่นบริหาร การจัดการ เนอสเซอรี่ เข้าสู่ระบบ

“คิดส์แคร์พลัส” แอปพลิเคชั่น


แอปพลิเคชั่นให้บริการระบบบริหารจัดการเนอสเซอรี่ หรือ โรงเรียนของท่าน โดยจัดการผ่านแอปพลิเคชั่น “คิดส์แคร์พลัส”

ฟีเจอร์คิดส์แคร์

จัดการเนอสเซอรี่ โรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็กได้มากกว่า 1 แห่ง

ระบบบริหารบุคลากร (ครู) และ (เด็กนักเรียน)

ระบบการแจ้งเตือน (การรับชำระเงินหรือนักเรียนสมัครเรียน หรือ บุคลากรสมัครงาน)

ระบบรายงานนักเรียน ขาด ลา และ รายงานด้านสุขภาพ ของนักเรียน เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ

ค่าบริการ ขึ้นอยู่กับจำนวน นักเรียน และ ฟังก์ชัน การใช้งาน

“คิดส์แคร์พลัส” ช่วยคุณแก้ปัญหาอย่างไรลดสต็อกการจัดเก็บเอกสารมากมาย

สามารถเพิ่ม แก้ไขบุคลากร และนักเรียนโดยทำได้ทันที ไม่ต้องมาเสีเวลาค้นหาเอกสาร

ลดต้นทุน อุปกรณ์สำนักงาน ช่วยให้ประหยัดมากขึ้น

สามารถส่งข้อมูลนักเรียน ทั้งรายงานประจำวัน รายงานสุขภาพ ให้ผู้ปกครองได้

ผู้ปกครอง และ เนอสเซอรี่ หรือ โรงเรียนสามารถ อัพเดตข้อมูนักเรียนให้ตรงและถูกต้องได้

บุคลากรของเนอสเซอรี่ สามารถตรวจสอบนักเรียนในความดูแลได้ทั่วถึง

เจ้าของเนอสเซอรี่ สามารถหาบุคลากรได้ตรงสายงาน ผ่านแอปพลิเคชั่น

ผู้ปกครองประหยัดเวลาการค้นหาเนสเซอรี่

ผู้ปกครองประหยัดหมดความ วิตก กังวล กับปัญหาข้อมูลของลูก ๆ

0

ผู้จัดการสถานศึกษา

0

นักเรียน

0

ครู

0

ผู้ใช้งานทั้งหมด

จุดเด่น “คิดส์แคร์พลัส” แอปพลิเคชั่น

เพิ่มประสิทธิภาพครอบคลุมการจัดการโรงเรียน หรือเนอสเซอรี่ของท่าน

เจ้าของสถาบัน

ช่วยในการพดำเนินงาน / ดำเนินธุรกิจสถานรับเลี้ยงเด็กให้สมารถแข่งขันได้

บริหารจัดการระบบผ่านโมบายส์ และเว็บไซต์ (ระบบหลังบ้าน)

จัดการบุคลากร และนักเรียนใน เนอสเซอรี่

สรุปรายรับแบบรายวัน รายเดือน หรือตามที่กำหนด

มีระบบการแจ้งเตือนต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จัดการได้

ประกาศหาบุคลากรผ่านแอปได้

ช่วยผู้ประกอบการในการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานเด็กพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

ช่วยในการพัฒนาคุณภาพของบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครองได้มากขึ้น

พ่อแม่

ช่วยในการพดำเนินงาน / ดำเนินธุรกิจสถานรับเลี้ยงเด็กให้สมารถแข่งขันได้

บริหารจัดการระบบผ่านโมบายส์ และเว็บไซต์ (ระบบหลังบ้าน)

จัดการบุคลากร และนักเรียนใน เนอสเซอรี่

สรุปรายรับแบบรายวัน รายเดือน หรือตามที่กำหนด

มีระบบการแจ้งเตือนต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จัดการได้

ประกาศหาบุคลากรผ่านแอปได้

บุคลากร (ครู)

จัดการบริหารนักเรียนในความดูแลของครูให้ง่าย และ สะดวก รวดเร็ว

ทำสรุปรายงานประจำวัน และ รายงานสุขของนักเรียนเพื่อส่งให้ผู้ปกครอง

ช่วยคุณครูบันทึกพัฒนาการเด็กและ ปรับแก้ไขพัฒนาการได้สะดวกมากขึ้น

ช่วยในการเฝ้าระวัง ติดตามพัฒนาการของนักเรียน ในความดูแล

ช่วยในการดำเนินงาน ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

ช่วยในการวางแผนจัดกาประสบการณ์และแผนการสอนของครู

Our Photo Gallery

เสียงจากผู้ใช้งาน
แอปพลิเคชั่น คิดส์แคร์พลัส

คิดส์แคร์พลัส แอปพลิเคชั่นบริหารจัดการเนอสเซอรี่

ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์
Email : Natsinee@kidscare.plus
Tel : 0842416394


ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
Email : naphatsanun0974@gmail.com
Tel : 080-4944241